Видео:

19 DE LAATSTE REPETITIE VOOR DE FINALE | JUNIOR SONGFESTIVAL 2022 ��������