Видео:

Тойдо Эжесине өтө сонун Каалоо тилек айтып элди таң калтырды / Той